Borsa de treball

Cap d’oficina de restauració d’activitat extractives

ÀMBIT GEOGRÀFIC:
BARCELONA
JORNADA:
Completa
VACANTS:
1
DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA:

Forestal Catalana, SA, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha de cobrir 1 lloc de treball, categoria A1, d’acord amb les dades que s’especifiquen a continuació:

Descripció del lloc
Nom lloc de treball: Cap d’oficina de restauració d’activitats extractives
Grup professional: A1+complement específic del lloc
Unitat directiva: Forestal Catalana, S.A, Direcció Tècnica.
Centre de treball: SSCC
Adreça: C/ Torrent de l’Olla , 218-220, 1ª planta
Localitat: 08012 BARCELONA
Tipus d’horari: 37’5 hores/setmana segons calendari ( De dilluns a divendres)
Modalitat Treball: Presencial i opció teletreball

Funcions del lloc
• Coordinar l’equip tècnic de redacció de projectes de restauració d’Activitats Extractives
• Coordinar l’equip d’execució de restauració d’activitats extractives
• Redacció de projectes de restauració d’activitats extractives a Catalunya
• Planificació i seguiment de projectes
• Direcció d’obra
• Coordinació de seguretat i salut

Aspectes que es valoraran:
• Titulació en enginyeria de mines o enginyeria geològica
• Formacions complementaries relacionades amb les funcions i/o els requisits específics del lloc de treball
• Experiència de treball en redacció de projectes de diferent naturalesa sobretot vinculats a la restauració d’Activitats Extractives i Espais Naturals.
• Experiència en lloc de treball de cap de projectes o similar
• Experiència en Direcció d’Obra
• Experiència en creació i gestió d’equips treball
• Coneixements i experiència en GIS
• Elaboració de pressupostos
• Coneixement de Normativa i Legislació del Medi Natural i de Rehabilitació d’Extractives

Forma en què s’ocuparà el lloc: Contracte temporal d’obra i servei. (Fons Next Generation).

Incorporació immediata ( supeditada a la recepció de l’encomana), fins aproximadament 31/12/2026.

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats haureu d’enviar el vostre currículum amb format PDF de no més de 2 fulls amb una descripció detallada de les funcions desenvolupades en cada un dels llocs de treball que heu ocupat a l’adreça de correu: ofertesdetreball.forestalcatalana@gencat.cat ). En el nom dels fitxers que adjunteu s’ha d’indicar el codi de l’oferta i el nom i cognoms de la persona sol·licitant. Per exemple:TES000-Cognom1-Cognom2-Nom.pdf.

FCSA163_23_FC

REQUISITS:

Fase I: Prioritàriament, personal amb una vinculació preexistent de caràcter fix amb l’Administració de la Generalitat o amb els ens i entitats del seu sector públic (en compliment de l’article 34 de la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022).
Fase II: També podran presentar la seva candidatura les persones que, tot i no complir amb el requisit de l’apartat anterior, compleixin amb la resta de requisits que es determinen en aquesta convocatòria:
– Titulació necessària pel grup A1
– Nivell C1 o acreditació equivalent.
– En relació amb les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, posseir els coneixements de llengua castellana del nivell que, per a cada categoria professional laboral es requereixi.

Carnet de conduir B.

INSCRIU-TE OMPLINT EL SEGÜENT FORMULARI:


  El teu nom (obligatori)


  Cognom (obligatori)


  Número de col·legiat (obligatori)


  *T'animem a col·legiar-te per a puguis optar a aquestes ofertes de feina!


  El vostre correu electrònic (obligatori)


  Telèfon (obligatori)


  Adjunta el teu currículum (obligatori)