Borsa de treball

Especialista en Urbanització a INCASÒL

ÀMBIT GEOGRÀFIC:
Barcelona
JORNADA:
Completa
VACANTS:
4
DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA:

L’Institut Català del Sòl (INCASOL) té la necessitat de cobrir quatre llocs de treball d’Especialista en Urbanització, amb contracte laboral temporal per circumstàncies de la producció.

 • Supervisar la redacció dels projectes d’urbanització, vetllant per l’adaptació dels condicionants que es recullen en els tràmits de planejament i de gestió urbanística, així com en estudis associats (per exemple: estudis ambientals, de mobilitat, hidrològics, paisatgístics i de subministrament elèctric).
 • Supervisar la tasca dels directors d’obra així com les tasques dels coordinadors de seguretat i salut, del control de qualitat de l’obra i del seguiment ambiental.
 • Realitzar i supervisar la gestió dels processos administratius i contractuals associats als projectes i les obres encomanades, intervenint per tal de facilitar-ne la gestió fins a la seva execució, així com gestionar els permisos d’obra necessaris.
 • Coordinar-se amb els altres responsables de la Direcció d’Operacions, especialment en l’assistència en fase de planejament per a l’estudi d’alternatives i l’avaluació econòmica de l’obra d’urbanització.
 • Elaborar documentació gràfica i escrita en fase de planejament o programació, per estudiar la seva viabilitat, des del seu àmbit d’especialitat, de les noves actuacions de sòl i/o estratègiques.
 • Gestionar amb propietaris de sòl possibles servituds, ocupacions temporals de finques dins i fora de sector, adquisició de terrenys per obres fora de sector, en el desenvolupament de projectes.
 • Revisar i aprovar aquelles despeses econòmiques relacionades amb la redacció de projectes i execució d’obres.
 • Participar en reunions de treball durant la redacció del projecte i l’execució de l’obra amb altres organismes i proveïdors, entre d’altres.
 • Controlar la certificació mensual d’obra i la recepció d’obres així com les propostes tècnic-econòmiques de canvis introduïts al projecte presentades per agents externs.
 • Supervisar la redacció d’estudis d’inundabilitat associats a la fase de planificació urbanística.
 • Supervisar la redacció d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada i estudis de trànsit associats a la fase de planificació urbanística.
 • Realitzar treballs tècnics qualificats, sota les directrius dels seus comandaments i amb la responsabilitat del resultat final.
 • Altres funcions de similar naturalesa i qualificació relacionades amb el seu lloc de treball.

Presentació del currículum: Les persones que hi estiguin interessades i compleixin amb els requisits establerts, hauran de presentar un currículum i una breu descripció de les tasques desenvolupades a l’adreça de correu electrònic següent:
incasol.rhu.sel@gencat.cat

 • Termini de presentació: s’estableix fins el 29/08/2022.
 • Especificar en l’assumpte del correu electrònic: 10/22 – COGNOMS I NOM-NIF.
 • Especificar en el cos del correu electrònic el NIF, el telèfon de contacte i el correu electrònic.

Més info a: Convocatoria-10-22ATRI-web-i-Intrasol

REQUISITS:

Titulació en Enginyeria Civil, Enginyeria Camins, Canals i Ports o en disciplines vinculares amb les funcions del lloc de treball.

 • Coneixements i/o experiència relacionats amb les funcions del lloc.
 • Coneixements en eines de gestió gràfica com Microstation o Autocad.
 • Coneixements d’ofimàtica a nivell d’usuari.
 • Coneixements de TCQ i/o Presto.
 • Nivell C de Català o equivalent.
 • Disposar del carnet de conduir B vigent.
 • De conformitat amb el que disposa l’article 15.5 i la DT 5 del RDL 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents de la reforma laboral, la garantia de la estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat del treball, l’INCASÒL exclourà del procés de selecció les candidatures que incorrin en el límit d’encadenament.

Aspectes que es valoraran:

Pels tres llocs amb especialitat en urbanització:

 • Coneixements a nivell usuari de BIM.
 • Coneixements i/o formació en matèries vinculades al lloc de treball, com per exemple: estudis d’inundabilitat, estudis de mobilitat, estudis ambientals, entre d’altres.

Per al lloc amb especialitat en urbanització, mobilitat, inundabilitat i estudis de trànsit:

 • Coneixements a nivell usuari de BIM.
 • Especialització i experiència en estudis de trànsit i mobilitat.
 • Especialització i experiència en estudis d’inundabilitat.
 • Coneixements de HEC-RAS o programari similar.

INSCRIU-TE OMPLINT EL SEGÜENT FORMULARI:

  El teu nom (obligatori)

  Cognom (obligatori)

  Número de col·legiat (obligatori)

  *T'animem a col·legiar-te per a puguis optar a aquestes ofertes de feina!

  El vostre correu electrònic (obligatori)

  Telèfon (obligatori)

  Adjunta el teu currículum (obligatori)