“EL PREU DE L’AIGUA”

L’Observatori de l’Aigua ha elaborat el vídeo “El preu de l’aigua a Catalunya”

El tema del preu de l’aigua i l’import final que es paga a la factura és un tema interessant, desconegut  i per tant molts dubtes, preguntes i diferents visions.

L’objectiu del vídeo és explicar aspectes claus sobre aquest tema i què és l’Observatori de l’Aigua.

Publicat el 24 de octubre del 2021