Colgeocat

Comissions Tècniques

Les Comissions Tècniques de treball són grups participatius i oberts, formats per professionals del sector, tant geòlegs col·legiats com altres professionals, amb l’objectiu de col·laborar i treballar conjuntament en benefici de la professió.

Actualment, les comissions actives són:

COMISSIÓ DE GEOTÈRMIA


Any de creació: 2009.    
Responsable: Ramon Pérez.   
Objectiu: defensar el paper de la geologia i del geòleg en el camp de la Geotèrmia.   
Recorregut: la Comissió ha anat treballant i organitzant jornades formatives i divulgatives, que han comptat amb l’assistència de professionals de diferents disciplines i empreses del sector, així com de la mateixa Administració, que ens ha permès posar en relleu la importància del geòleg en aquest camp de treball. A més a més, s’han mantingut contactes amb l’Administració per transmetre la rellevància del paper de la geologia dins l’energia geotèrmica.

COMISSIÓ TÈCNICA DE L’AIGUA


Any de creació: 2016.    
Responsable: Emilio Orejudo.   
Objectiu: reforçar les relacions amb les entitats receptores dels treballs dels geòlegs per poder incrementar la presència en les institucions, i la intervenció en la generació de normativa i disposicions legals. Amb això volem transmetre a les administracions públiques les necessitats de serveis que hem detectat a partir de l’experiència de la nostra activitat professional i de la relació amb els altres companys. Serà competència de la Comissió de l’Aigua estudiar, crear i gestionar els serveis que consideri necessaris per facilitar la pràctica professional dels geòlegs en aquest camp.  
Temes tècnics que tracta:
– Cicle de l’aigua.
– Planificació hidrològica.
– Captacions d’aigua.
– Normativa i legislació relacionada amb l’aigua (UNE, legislació europea, estatal, autonòmica i local).
– Avaluació d’impacte ambiental.
– Activitats extractives.
– Protecció de l’entorn natural.
– Altres temes relacionats.

COMISSIÓ DE DIVULGACIÓ


Any de creació: 2018.     
Responsable: Elena Esplandiu.   
Objectiu: donar a conèixer les Ciències de la Terra i la professió del geòleg a l’entorn educatiu i a la ciutadania, així com elaborar una estratègia de comunicació i divulgacióde la Geologiaa la societat per tal de donar a conèixer la nostra professió.     
Línies de treball: en els últims anys s’ha anat reduint la quantitat d’alumnes matriculats a les Facultats de Geologia. En aquest sentit, una de les principals línies de treball anirà orientada en els estudis de secundària i batxillerat. També volem treballar per promoure tasques de divulgació entre la societat.

RECURSOS GEOLÒGIC-PAISATGÍSTICS CAN MASSANA / ELS BLAUS / PUIGVENTÓS


Projecte d’anàlisis de recursos geològic-paisatgístics de 3 espais propietat de la Fundació CatalunyaCaixa, elaborat per la Comissió del Paisatge de COLGEOCAT el febrer del 2010.
Làmina Coll de Can Massana.
Làmina Boscos de Can Roca-Els Blaus.
Làmina Puigventós.

COMISSIÓ D'IGUALTAT


Any de creació: 2021.    
Responsable: Vinyet Solà.   
Objectiu: Treballar per a la igualtat de dones i homes, pel tracte equitatiu que s’ha de donar a geòlogues i geòlegs en el món professional, com a part del compromés de defensar els drets dels professionals col·legiats.

Temes tècnics que tracta:

– Normativa en matèria d’igualtat.

– Visibilització del talent femení.

– Detectar i treballar per minimitzar tractes discriminatoris

– Assolir l’objectiu 5 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, que és la Igualtat de gènere i l’empoderament femení.

– Crear un espai d’informació, comunicant les novetats en el camp de la professió, la conciliació i la igualtat de gènere. Donant instruments perquè les geòlogues puguin tenir suport i informació sobre aspectes que els interessin o preocupin.