Colgeocat

Com col·legiar-se

Qui es pot col·legiar al COLGEOCAT?

  • Llicenciats o doctorats en Ciències Geològiques.
  • Llicenciats en Enginyeria Geològica.
  • Graduats en Geologia.

MATRÍCULA: 62 €

QUOTA:
· Col·legiats en actiu: dues quotes semestrals de 88 € (gener i juliol).
Es considera en actiu, a efectes del col·legi, tota persona que laboralment ho estigui, qualsevol que sigui la seva activitat professional, així com tots aquells que tinguin la Llicència Fiscal o d’Activitats Econòmiques.
· Col·legiats a l’atur i/o jubilats: dues quotes semestrals del 50% de la quota general (gener i juliol).
Per a beneficiar-se d’aquesta quota reduïda serà imprescindible presentar la targeta del SOC (Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) o certificat alternatiu en vigor. Aquesta documentació haurà de presentar-se abans del dia 1 del mes de gener i de juliol de cada any. Qui no ho presenti dins d’aquest termini rebrà el tractament de col·legiat en actiu a efectes econòmics.

La quota col·legial es pot desgravar de la Declaració d’IRPF, casella 0014.

ON ES POT TRAMITAR LA COL·LEGIACIÓ:
· Presencial al c/Casp 130, edifici COACB, planta 3a, despatx nº 10, 08013 Barcelona
· Per e-mail (adjuntant la documentació en PDF) a info@colgeocat.org

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA COL·LEGIACIÓ:
· Fitxa col·legial
degudament emplenada i signada Accés a fitxa col·legial
· Original o fotocòpia compulsada de qualsevol d’aquests documents: títol de la llicenciatura o doctorat; o paper de pagament de les taxes de l’anterior sol·licitud; o certificat d’estudis.
· Fotografies: 4 fotografies mida carnet (col·legiació presencial); o 1 fotografia en JPG (col·legiació per e-mail).
· Fotocòpia del DNI per les dues cares.
· Pagament de la quota d’inscripció de 62€:  en efectiu (col·legiació presencial); o adjuntant comprovant de transferència bancària al compte corrent número ES 53 0182 4609 91 0200181258 de BBVA (col·legiació per e-mail).

RECTIFICACIÓ DE DADES:
Accés a formulari

BAIXA COL·LEGIAL:
En cas de voler cursar la baixa com a col·legiat del COLGEOCAT, cal emplenar, signar i retornar el document de baixa a info@colgeocat.org
Accés a formulari de baixa

 

CARNETS JOVES 

QUI EL POT DEMANAR?
Tots els estudiants de 3r o 4rt grau de Geologia de qualsevol facultat de Catalunya. És totalment GRATUÏT.

BENEFICIS:
· És totalment gratuït.
· Accés a la borsa de treball.
· Descomptes en formació organitzada pel COLGEOCAT.
· Assessorament i orientació en la recerca de feina.
· Participació en els actes col·legials.
· Tutor/a personal per qualsevol consulta que puguis tenir en el desenvolupament del teu futur professional. 
· I molt més.

ON ES POT TRAMITAR:
· Presencial
al c/Casp 130, edifici COACB, planta 3a, despatx nº 10, 08013 Barcelona
· Per e-mail
(adjuntant la documentació en PDF) a info@colgeocat.org

DOCUMENTACIÓ: 
· Sol·licitud degudament emplenada i signada.  Accés a formulari
· 1 fotografia.
· Fotocòpia de la matrícula en curs.

VIGÈNCIA:
Un cop llicenciat, per continuar formant part del COLGEOCAT s’haurà de gestionar la col·legiació.
En aquest cas, la matrícula tindrà un descompte del 50%, amb un preu de 31€, a més de les dues quotes col·legials semestrals (gener i juliol).