Colgeocat

GeoFAQS

 • Llicenciats o doctorats en Ciències Geològiques.
 • Llicenciats en Enginyeria Geològica.
 • Graduats en Geologia.

· Fitxa col·legial degudament emplenada i signada Accés a fitxa col·legial
· Original o fotocòpia compulsada de qualsevol d’aquests documents: títol de la llicenciatura o doctorat; o paper de pagament de les taxes de l’anterior sol·licitud; o certificat d’estudis.
· Fotografies: 4 fotografies mida carnet (col·legiació presencial); o 1 fotografia en JPG (col·legiació per e-mail).
· Fotocòpia del DNI per les dues cares.
· Pagament de la quota d’inscripció de 62€:  en efectiu (col·legiació presencial); o adjuntant comprovant de transferència bancària al compte corrent número ES 53 0182 4609 91 0200181258 de BBVA (col·legiació per e-mail).

Estalvi de la matrícula obrint compte al Banc Sabadell, i retorn del 10% durant el primer any.   +info a info@colgeocat.org

Es pot ampliar la informació al següent enllaç.

 • Borsa de treball.
 • Assessoria jurídica, laboral, fiscal.
 • Avantatges derivats dels convenis de col·laboració amb altres entitats i/o empreses.
 • Mapa de geòlegs.
 • Adreça de correu electrònic @colgeocat.org.
 • Formació sectorial i transversal amb descompte.
 • Accés gratuït o amb descompte especial a les fires més importants del sector.
 • Assessorament per a autònoms.
 • Assegurança RC associada al visat col·legial.
 • I molt més.

Consulta la Guia de serveis professionals.

Tan sols cal enviar un correu a info@colgeocat.org indicant les dades de contacte i explicant la consulta que es vol resoldre.