Jornada en línia “Noves eines digitals per a l’estudi del risc de caiguda de roques” | Colgeocat
Agenda

Jornada en línia “Noves eines digitals per a l’estudi del risc de caiguda de roques”

Tipus d'activitat: Jornada
Organitzat per: ICGC
Dates: Dijous, 14 d'octubre de 2021
Lloc: Online
Horari: De 12.00 a 13.30
Preu: Gratuït


Descripció:

En el marc del Dia Internacional per a la Reducció del Risc de Desastres , de les Nacions Unides, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) organitza aquesta jornada sobre l’estudi del risc de caiguda de roques mitjançant noves eines, com les tecnologies d’escàner làser i de fotogrametria digital des de plataformes terrestres o aerotransportades.

En primer lloc, presentarem les possibilitats actuals que s’obtenen amb aquestes eines que, en gran part, passen per l’obtenció de models 3D del terreny en alta definició, i com això permet explorar noves formes de visualització i comunicació d’aquesta informació.

En segon lloc, tractarem el cas de l’antiga esllavissada de Puigcercós (Geoparc Orígens, Pallars Jussà), on l’escarpament té una elevada activitat de despreniments que el converteix en un indret ideal per a l’experimentació en monitoratge.
Per últim, parlarem d’aplicacions per a l’estudi de les trajectòries de caiguda dels blocs, considerant la fragmentació, amb l’ús de drons i de simulacions en la carretera Ma-10 (Serra de Tramuntana, Mallorca).
Finalment, hi haurà un torn de preguntes i debat.

Programa:

12.00 – 12.10

Benvinguda i presentació de la jornada

Jaume Massó i Cartagena, director de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

12.10 – 12.30

Introducció al mapeig làser i fotogramètric del risc de caiguda de roques amb models 3D
Marc Janeras, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

12.30 – 12.50

Puigcercós: un laboratori de camp per a l’experimentació de noves metodologies de monitoratge de despreniments
Marta Guinau, Universitat de Barcelona (UB)-RISKNAT

12.50 – 13.10

Despreniments a la Ma-10 a Mallorca: del vol de dron a les simulacions 3D de caiguda i fragmentació de blocs
Roger Ruiz, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

13.10 – 13.30
Torn obert de preguntes i un debat

No hi ha inscripció prèvia. Aquesta jornada no és presencial, es farà mitjançant l’eina Microsoft Teams. Només necessiteu l’enllaç, que trobareu més avall, per connectar-vos-hi el dia de la jornada.

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZWIyNjFlMDMtMzljYy00Nzc0LWJmYzEtYzc2ZDIyNjBhMDIx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522dcbb9457-4172-43f9-b7ad-44300f4dea26%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e6366127-c804-4d59-9c38-a5f81e81640c%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26btype%3Da%26role%3Da%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8b106b6f-c378-4f9b-b2b6-ea5ad9ddfb4e&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true