Jornada sobre la restauració de sòls amb esmenes orgàniques | Colgeocat
Agenda

Jornada sobre la restauració de sòls amb esmenes orgàniques

Tipus d'activitat: Jornada
Organitzat per: ARC i el CREAF
Dates: 7 de maig de 2021
Lloc: Online
Horari: 10h - 12h
Preu: Gratuït


Descripció:

Jornada organitzada per l’ ARC i el CREAF en el marc de la Setmana International del Compost.

En les tasques de restauració de sòls degradats (activitats extractives, talussos de carretera, dipòsits, etc.) sovint no es disposa de terres de prou qualitat i serà convenient afegir esmenes orgàniques per millorar l’estructura del sòl, la seva activitat biològica, la biodiversitat i afavorir així el desenvolupament de la coberta vegetal. L’objectiu principal de la jornada és donar a conèixer diferents experiències en l’àmbit de la restauració de sòls i la utilització d’esmenes orgàniques, aportant diferents punts de vista des de centres de recerca i universitats, empreses privades i administració pública.

Més informació:

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/restauracio_dactivitats_extractives/ponencies/2023-2021/