Jornada “Transició energètica i riscos geològics: Aplicació de models computacionals per a la caracterització de la sismicitat induïda en projectes d’explotació geotèrmica profunda i segrest geològic de CO2” | Colgeocat
Agenda

Jornada “Transició energètica i riscos geològics: Aplicació de models computacionals per a la caracterització de la sismicitat induïda en projectes d’explotació geotèrmica profunda i segrest geològic de CO2”

Tipus d'activitat: Jornada
Organitzat per: ICGC
Dates: 21 de setembre de 2022
Lloc: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Horari: 12h - 14h
Preu: Gratuït


Descripció:
Els efectes cada cop més evidents i propers del canvi climàtic han propiciat una concentració d’esforços cap a l’adaptació i la mitigació del seu impacte. En aquest sentit, la recerca portada a terme, tant des del món acadèmic com des de l’administració i l’àmbit privat, és cabdal per tal de millorar la resiliència de la població, dels sectors socioeconòmics i dels ecosistemes terrestres i marins.
En aquesta jornada es presentaran alguns dels reptes de la transició energètica en l’escenari actual de canvi climàtic i, mitjançant la presentació de dos treballs, coneixerem la recerca que es realitza actualment entorn al fenomen de la sismicitat induïda en projectes d’injecció/extracció de fluids en el subsol. Un dels treballs s’emmarca en l’emmagatzematge geològic de CO2, concretament en l’aplicació de models computacionals per avaluar el perill de migració de CO2 a través de les falles i per caracteritzar la sismicitat induïda. L’altre treball es focalitza en la modelització numèrica de la sismicitat induïda i del potencial dels reservoris geotèrmics profunds.
PROGRAMA
12.00 – 12.10
Benvinguda, a càrrec del Sr. Jaume Massó, director de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
Presentació de l’acte, a càrrec de la Sra. Sara Figueras Vila, cap de l’Àrea de Geofísica de l’ICGC
12.10 – 12.30
Conferència “Canvi Climàtic i repte energètic”
Sr. Salvador Samitier Martí, cap de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic
12.30 – 13.00
Conferència “Avaluació de riscos associats a falles en el segrest geològic de CO2 en conques siliciclàstiques extensionals”
Sr. Lluís Saló Salgado, Dept. d’Enginyeria Civil i Ambiental, Massachusetts Institute of Technology (EUA)
13.00 – 13.30
Conferència “Avaluació del potencial i la sismicitat induïda en reservoris geotèrmics profunds”
Sr. Guillem Piris Casasnovas, Dept. de Medi Ambient i Innovació del Conselh Generau d’Aran; Dept. de Geologia, Universitat Autònoma de Barcelona
13.30 – 14.00
Torn obert de preguntes, discussió i tancament de l’acte a càrrec de la Sra. Sara Figueras
Lloc: Sala d’actes de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Parc de Montjuïc. 08038 Barcelona  ( mapa )
Inscripció: L’assistència és gratuïta però, atesa la capacitat limitada de la sala, és indispensable inscriure’s al més aviat possible al següent ENLLAÇ
És recomanable l’ús, en tot moment, de mascareta