PROGRAMA ELECTORAL DE LA GEOLOGIA

Novembre 2017.

És responsabilitat del COLGEOCAT defensar lexercici adequat de la professió, posar la geologia al servei de les persones i decidir quin país volem en les matèries que en són de la nostra competència.

Presentem el PROGRAMA ELECTORAL DE LA GEOLOGIA 2017 que té per objecte posar la geologia al servei de les persones.  

Des del COLGEOCAT traslladarem aquest document de treball a tots els candidats polítics a les eleccions del 21 de desembre, com a futurs responsables de la gestió del nostre país.

La primera acció que hem fet és enviar aquest document a PIMEC, per tal que el considerin en les propostes empresarials per les eleccions del 21D que puguin presentar a les diferents candidatures.

Es pot consultar el contingut accedint al PROGRAMA ELECTORAL DE LA GEOLOGIA.

Publicat el 23 de novembre del 2017