16è PREMI TREBALLS DE RECERCA DE GEOLOGIA I CIÈNCIES DE LA TERRA 2022


COLGEOCAT convoca un any més els Premis als millors Treballs de Recerca de Geologia i Ciències de la Terra entre els estudiants de batxillerat de Catalunya.
La GEOLOGIA és molt important en la nostra societat. Ens aporta coneixements sobre recursos minerals, energètics i de la dinàmica de la naturalesa del nostre planeta. Així podem saber com era la Terra del passat, entendre els fenòmens de la Terra del present i especular sobre la Terra del futur.

PRINCIPALS SORTIDES PROFESSIONALS DE LA GEOLOGIA:


– CONSTRUCCIÓ: Estudis geotècnics a l’obra pública i enginyeria civil.
– RECURSOS NATURALS: Aigües, roques industrials, metalls, etc.
– MEDI AMBIENT: Terrenys contaminats, abocadors, dipòsits de CO2, etc.
– RISCOS NATURALS: Prevenció de terratrèmols, tsunamis, inundacions, inestabilitat del terreny, allaus, etc.
– ORDENACIÓ I PLANIFICACIÓ TERRITORIAL: Gestió del territori, plans urbanístics, etc.
– DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ: Ensenyament secundari i universitari.
– PATRIMONI NATURAL I CULTURAL: Avaluació i protecció del patrimoni geològic, paleontològic, miner, etc.
– CARTOGRAFIA I SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA: Cartografia temàtica de l’ICGC i altres organismes.

PREMIS:
1r premi: 300 €
2n premi:150 €
3r premi: 100 €

BASES:
Poden participar tots/es els/les alumnes de Batxillerat dels instituts i escoles de Catalunya.
S’accepten treballs de recerca dels darrers 3 cursos que no s’hagin inscrit en anteriors edicions.
La temàtica principal del treball ha de ser geològica.
S’accepten treballs elaborats per més d’un/a autor/a.
Tots els treballs presentats tindran un/a tutor/a del centre, que es faci responsable d’aquest treball.

El treball s’enviarà al COLGEOCAT per e-mail a info@colgeocat.org en format PDF. A la portada no es farà referència ni a l’autor, ni al centre, ni al tutor i només hi constarà el títol del treball.

c/Casp 130 – Edifici COACB – Planta 3ª, despatx nº 10 – 08013 Barcelona. Tel. 934 250 695 | info@colgeocat.org – www.colgeocat.org

Juntament amb el treball i en el mateix e-mail, s’adjuntarà la butlleta ANNEX degudament complimentada.

Terminis (les dates poden ser modificades pel COLGEOCAT):

31 d’octubre de 2022: termini màxim de recepció de treballs.

30 de novembre de 2022: data màxima de resolució i comunicació als
participants.

Desembre 2022: lliurament dels premis.
El jurat que avaluarà els treballs estarà format per professionals designats pel COLGEOCAT.
El jurat podrà declarar desert aquests Premis si els treballs presentats no presenten mèrits suficients per ésser premiats.

Els autors conserven l’autoria dels treballs i autoritzen al COLGEOCAT a publicar i difondre els treballs dels guanyadors a través dels seus mitjans de comunicació, sempre indicant el títol, nom de l’autor i Centre de Secundària al qual pertany.

CONTACTE:
COLGEOCAT, c/Casp130, 3ª planta, despatx 10. 08013 Barcelona.
Telèfon: 93 425 06 95 i 697 12 64 37 (WhatsApp i Telegram)
E-mail: info@colgeocat.org

Documents adjunts 16è PREMI TREBALLS DE RECERCA DE GEOLOGIA I CIÈNCIES DE LA TERRA 2022:
Publicat el 18 de juliol del 2022