Colgeocat

Organigrama

El Consell de Govern és l’òrgan executiu i representatiu del COLGEOCAT, format per membres escollits democràticament cada 4 anys a través del procés electoral.
Es reuneix de manera ordinària un cop al mes i de manera extraordinària i sense data en cas de necessitat.
El màxim òrgan de decisió del COLGEOCAT és l’Assemblea General, en tant que és la representació de tots els col·legiats i la seva voluntat, i es convoca de manera ordinària un cop l’any.

Composició del Consell de Govern del COLGEOCAT

Data constitució: 15 de març de 2018. 

 • PRESIDENT: Ramon Pérez Mir
 • VICEPRESIDENT: Vinyet Solà de Roa
 • SECRETARI: Roger Oriol Gibert Elias
 • TRESORER: Lluis Fructuoso Barea
 • VOCALS:
  • Elena Esplandiu Cazan
  • Emilio Orejudo Ramírez
  • Albert Ventayol Lázaro
  • Pere Buxó Pagespetit