17 al·legacions aragoneses al pla fluvial català

Aragó sol·licita que se suspengui la planificació hidrològica de Catalunya i acudirà als tribunals si no s’atenen les seves queixes.

El Govern aragonès ha plantejat 17 al·legacions en relació al nou Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, document bàsic en la gestió del agua a Catalunya entre el 2010 i  el 2015. Aragó ha sol·licitat que Catalunya suspengui el seu procés de planificació hidrològica, doncs sota el seu paer envaeix competències que no li són pròpies.

A la llista de 17 al·legacions s’hi citen infraccions a les normatives comunitària, estatal i estatutària, apropiacions de les aigües subterrànies i diversos excessos competencials  relacionats amb els rius Segre i Noguera Ribagorçana, els cabals ambientals d’aigua compartits amb altres territoris i les actuacions en la demarcació hidrogràfica de l’Ebre.

El Govern aragonès ha manifestat tanmateix la seva intenció d’acudir als tribunals en cas que no s’atenguin els seus plantejaments.

El Periódico. El Punt

Publicat el 13 de maig del 2010