26 paisatges conviuen a les comarques gironines

El catàleg elaborat per l’Observatori del Paisatge suma dos paisatges als previstos: el Baix Montseny i les capçaleres del Llobregat

L’Observatori del Paisatge ha elaborat, per encàrrec del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, un document que aplega els paisatges que conformen les comarques gironines. Les unitats paisatgístiques han estat definides  amb criteris orogràfics i geològics, principalment, però també d’acord amb elements identitaris i artístics amb l’imaginari popular.

Les dues úniques novetats en el document definitiu en relació als preliminars són les inclusions del Baix Montseny i les capçaleres del Llobregat. El catàleg, més enllà d’inventariar els elements de cadascun dels paisatges, servirà com a suport per a la planificació urbanística i per fomentar la protecció i la gestió dels espais. És per això que es destaquen aquells que necessiten una cura especial.

El Punt

Publicat el 14 de setembre del 2010