4ª EDICIÓ DEL MÀSTER PROFESSIONAL EN HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA

Inici: 28 de setembre del 2015.

El proper 28 de setembre, i fins l’1 de juliol del 2016, s’iniciarà la 4ª Edició del Màster Professional en Hidrologia Subterrània, organitzat per la Fundación Centro Internacional de Hidrología Subterránea (FCIHS) y la Fundació Universitat Politècnica de Catalunya (FUPC).  

L’objectiu principal del Màster és la formació d’especialistes en aigües subterrànies mitjançant la presentació detallada de les bases teòric-pràctiques de la Hidrologia Subterrània, de manera que siguin directament aplicables a situacions reals que es puguin presentar, fent prevaler el criteri hidrogeològic sobre la simple aplicació de regles.

Dirigit a geòlegs, enginyers geòlegs, enginyers civils, enginyers d’obres públiques, enginyers industrials, tècnics mediambientals i qualsevol llicenciat interessat en la hidrologia subterrània.

El Màster s’organitza en dos grans blocs: el Bloc Fonamental (BF) i el Bloc d’Especialització (BE). 

Amplia la informació als següents links:  

INFORMACIÓ GENERAL I NORMES DOCENTS.  

INFORMACIÓ.     

 

(Font: FCIHS)

Documents adjunts 4ª EDICIÓ DEL MÀSTER PROFESSIONAL EN HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA:
Publicat el 16 de abril del 2015