50ª EDICIÓ DEL CURS INTERNACIONAL D’HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA

Inici: 11 de gener del 2016.

L’11 de gener, i fins el 7 de juliol del 2016, s’iniciarà la 50ª Edició del Curs Internacional d’Hidrologia Subterrània, organitzat per la Fundación Centro Internacional de Hidrología Subterránea (FCIHS).  

L’objectiu principal del curs és la formació d’especialistes en aigües subterrànies mitjançant la  presentació detallada de les bases teòric-pràctiques de la Hidrologia  Subterrània, de manera que siguin directament aplicables a situacions  reals que es puguin presentar, fent prevaler el criteri hidrogeològic  sobre la simple aplicació de regles.  

El CIHS està orientat a l’estudi de la teoria dels sistemes hídrics subterranis: la seva exploració i aprofitament, els processos contaminants i la seva possible remediació, la seva planificació i gestió, així com el coneixement de la interrelació amb altres fases del cicle hidrològic i amb el medi ambient. També es tracten aspectes propis de les diverses enginyeries (civil, industrial, minera i agronòmica) o de les ciències ambientals relacionades.  

El programa docent del CIHS s’imparteix mitjançant classes teòriques, classes pràctiques, visites, classes de camp i conferències i es composa de 16 temes.

Amplia la informació AQUÍ.

 

(Font: FCIHS)

Publicat el 2 de juny del 2015