5a TROBADA GEOLOSKETCHER

Museu Geològic del Seminari de Barcelona, dissabte 20 de gener del 2018.

Tagrada la geologia o la natura en general? Tagrada dibuixar?  

Dissabte 20 de gener participa en la cinquena trobada GeoloSketcher, a partir de les 10 h. En aquesta ocasió es proposa dibuixar el nostre patrimoni  geològic.

El Museu Geològic del Seminari de Barcelona és una de les  institucions deganes de la ciència catalana. Fou fundat el 1874 per  Jaume Almera i Comas i depèn del Seminari Conciliar de Barcelona. Compta  amb una biblioteca amb 13.000 títols, una col·lecció de 68.000 fòssils,  un laboratori i un arxiu històric.

Així doncs es podrà dibuixar del natural peces de gran bellesa i raresa així com el  patrimoni moble d’un edifici històric.

Punt de trobada a les portes del Museu al carrer Diputació 231 de Barcelona, a les 10 h

Si t’agrada la geologia i t’agrada dibuixar, participa en aquesta cinquena convocatòria.  

Pots trobar tots els detalls al següent ENLLAÇ.  

Assistència lliure i gratuïta.     

 

(Font/Imatge: Geolo Sketchers Catalunya)

Publicat el 10 de gener del 2018