5è CONGRÉS D’ENERGIA DE CATALUNYA

L’Energia del Territori de Catalunya

El 5è Congrés d’Energia de Catalunya se celebrarà a Barcelona el mes de febrer del 2018, amb el títol L’Energia del Territori de Catalunya.  

L’objectiu d’aquest congrés és facilitar l’ús adequat del territori i de les fonts renovables de Catalunya per tal d’assolir els objectius del 100% renovable a Catalunya.  

Els temes poden versar sobre les superfícies necessàries, les reservades, la seva possible localització i criteris per a pràctiques apropiades, així com les superfícies ocupades per les infraestructures del present sistema energètic a Catalunya.  

Les persones interessades poden participar amb una presentació d’uns 20 minuts, adreçant un abstract de la seva presentació, abans del 10 de desembre, d’acord amb les següents ESPECIFICACIONS.

El comitè científic del congrés seleccionarà les propostes rebudes en funció del seu encaix amb la temàtica i els objectius del congrés.

Documents adjunts 5è CONGRÉS D’ENERGIA DE CATALUNYA:
Publicat el 23 de novembre del 2017