ACREDITACIÓ PER A REALITZAR ESTUDIS DE CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL DEL SUBSÒL

Procediments i criteris tècnics.

Ja es troben publicats al web de lOficina dAcreditació els procediments i els criteris tècnics aplicables per poder accedir a lhabilitació de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic com a entitat de control en làmbit de la prevenció de la contaminació del sòl. Es poden consultar AQUÍ.  

Així mateix, es disposa dels documents per formalitzar la sol·licitud o comunicació dhabilitació al següent ENLLAÇ.

 

(Imatge: ACA)

 

Publicat el 15 de setembre del 2017