Actualització de les tarifes de visats de l’ICOG

El passat 19 de març es va celebrar una reunió de la Comissió Mixta Junta de Govern-Consells de Govern de les Delegacions.

A la reunió es van analitzar els balanços negatius d’ingressos i despeses de les delegacions, així com els plans d’austeritat de la seu central i delegacions.

Es va ratificar, per l’any 2011, la congelació de les quotes d’incorporació dels col·legiats i les quotes de col·legiació dels col·legiats en actiu, en atur i jubilats, així com l’actualització de les tarifes de visats.

Aquestes noves tarifes s’ajusten a les despeses de gestió de visats i supervisats, l’actualització de l’assegurança de responsabilitat civil professional de l’ICOG pel 2011, i la immediata incorporació de les noves guies de revisió tècnica, elaborades per un total de 38 activitats professionals dels geòlegs, amb l’objectiu que els projectes que realitzen els col·legiats assoleixin els màxims stàndards de qualitat.

Podeu consultar les noves tarifes al document addicional.

Més informació a la web de l’ICOG
 
(Font: ICOG, seu central)

Documents adjunts Actualització de les tarifes de visats de l’ICOG:
Publicat el 28 de març del 2011