Adjudicades les sis primeres obres del pla de restitució territorial

Aquest projecte atorgat per Acuamed complementa la descontaminació del pantà de Flix

Acuamed, societat depenent del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, ha anunciat ladjudicació de les sis primeres obres de restitució territorial, projecte complementari a la descontaminació del pantà de Flix.

Daquestes sis actuacions, lequipament dels pous del barri del Rastre i la conducció fins al dipòsit de la Residència, a la zona alta de Tortosa, és la que ha rebut una major dotació pressupostària. El pressupost total suma 1,17 milions deuros i lempresa adjudicatària ha estat la constructora Tau-Icesa.

Entre la resta dactuacions previstes hi destaquen la millora de la planta de tractament de Massaluca, Villalba dels Arcs i Batea, el nou dipòsit regulador i els conduccions associades de Móra dEbre, el nou dipòsit dAscó, el nou dipòsit de Tivenys i la connexió entre les dipòsits de Residència i Migcamí, a Tortosa.

Avui. El Punt

Publicat el 30 de setembre del 2010