Admesa la querella de l’ICOG per la falsificació de firmes en estudis per visar

El Jutjat d’Instrucció Nº 1 de Madrid ha admès a tràmit la querella presentada per l’Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs el passat 14 d’octubre de 2010 contra tres persones per la presumpta participació en delictes d’usurpació de l’estat civil o suplantació de personalitat (article 401 del Codi Penal), intrusisme (article 403 del Codi Penal), falsificació documental en document públic (article 392 del Codi Penal) o privat (article 395 del Codi Penal) i estafa (article 248 del Codi Penal).

Els querellats, presumptament, haurien suplantat la personalitat de dos col·legiats i falsificat les seves signatures en 15 estudis geotècnics presentats a visar.

Atesa la importància de l’estudi geotècnic en el procés d’edificació, aquestes conductes il·legals comporten un gran risc, tant en la identificació de les característiques i problemàtiques del terreny en relació amb el tipus d’edifici a construir i l’entorn, com també en la seguretat de les persones i béns.

Amb aquesta acció, el Col·legi exerceix les seves competències de defensa de la professió, de protecció dels interessos dels usuaris dels serveis dels nostres professionals, i vetlla per la seguretat de la ciutadania, en general.

Es posa així de manifest la importància del visat dels treballs professionals i del seu control per part dels Col·legis Professionals.

Aquest cas és un exemple més de la necessitat i del interès del Col·legi per depurar irregularitats i il·legalitats en l’activitat del visat de treballs professionals.

Publicat el 16 de novembre del 2010