AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA – Selecció de Personal

Porcès de selecció de personal de l’Agència Catalana de l’Aigua d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. En el procés de selecció, en què s’avalua la idoneïtat del candidat al lloc de treball, s’ha d’acreditar el coneixement de la llengua catalana.

Llistat d’ofertes actives

Si estàs interessat en treballar a l’Agència Catalana de l’Aigua en l’enllaç adjunt trobaràs les ofertes actives. Per inscriure’t i presentar la teva candidatura s’ha d’emplenar el formulari d’inscripció a l’oferta en la què estiguis interessat/ada. No es valoraran les sol·licituds que no arribin mitjançant el formulari d’inscripció esmentat.

Podeu consultar les ofertes a: http://aca.gencat.cat/ca/laca/organitzacio/treballa-amb-nosaltres/

Publicat el 9 de març del 2020