AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM

Informació per a microempreses.

Des de l1 dabril de 2015 i dacord amb larticle 111-1-2 de  la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, els drets i obligacions que estableix aquest codi per a les persones consumidores, són també aplicables a  les relacions entre les empreses prestadores de serveis bàsics i serveis de tracte continuat  i  els treballadors autònoms i les microempreses (empreses que ocupen a menys de 10 persones i el seu volum de negoci anual o balanç general no supera els 2 milions deuros.)  

En cas que una microempresa desitgi presentar una consulta, queixa, denúncia i/o reclamació als serveis públics de consum (OMIC, OCICS, ACC… )  cal que hi  adjunti AQUEST DOCUMENT per tal dacreditar la seva condició.

 

(Info/Imatge: ACC)

Documents adjunts AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM:
Publicat el 19 de juny del 2015