AGÈNCIA DE LA NATURA

Col·lectius del món rural, ambiental i conservacionista reclamen que sagilitzin els tràmits per la seva creació.

Més de 100 entitats ambientals i ecologistes, una vintena de departaments dUniversitats, la Federació dEntitats Excursionistes de Catalunya que representa més de 400 entitats i 4 col·legis professionals, signen aquest comunicat on es reclama l’aprovació de lAgència de la Natura anunciada pel Conseller Rull al Parlament de Catalunya el passat 1 de març.

Els principals arguments que defensen l’Agència de la Natura com a instrument per a la conservació de la Natura a Catalunya són:

1. Creació d’una estructura de gestió moderna, eficient, transparent, àgil i menys burocratitzada, inspirada en els millors referents europeus.

2. Contribució a l’hora de diversificar les fonts de finançament destinades a la conservació de la natura, i alhora vetllant perquè el Fons del patrimoni natural creat per la Llei 4/2017 de pressupostos de la Generalitat de Catalunya sapliqui adequadament.

3. Afavorir la involucració dels sectors productius; dels propietaris com a gestors directes del territori i de la conservació de la natura; i també de la societat civil, les entitats i la ciutadania en general.

Es pot consultar tot el contingut de la nota de premsa accedint al següent ENLLAÇ.

 

(Font/Imatge: PatNatCat)

Publicat el 2 de juny del 2017