Anunci de licitació per l’actualització de l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic

L’ICGC acaba de publicar l’anunci de licitació per l’actualització de l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic.

Podeu consultar el detall de l’anunci al següent enllaç:

https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/20aa01a8-6b3b-49d9-a276-1a0e8d5b591a/200046023

Publicat el 8 de maig del 2023