“Aproximacions a la història de la cartografia de Barcelona”

El 22 de març es va presentar a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona el llibre "Aproximacions a la història de la cartografia de Barcelona", coeditat per l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

Consulta l’article sencer.

Documents adjunts “Aproximacions a la història de la cartografia de Barcelona”:
Publicat el 30 de març del 2011