AQU Catalunya busca Avaluadors-Professionals

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, gestiona, amb la participació i implicació de professionals de tots els àmbits, el procés de verificació i seguiment de totes les titulacions oficials que s’imparteixen a les institucions d’educació superior catalanes. En aquesta ocasió han fet extensiva la crida a tots els col·legiats dels Col·legis professionals de Catalunya.

Més informació en el document adjunt.

Documents adjunts AQU Catalunya busca Avaluadors-Professionals:
Publicat el 27 de setembre del 2010