Assemblea General Colgeocat 2010

El passat divendres 12 de març es va celebrar a la seu de la Delegació del Col·legi de Geòlegs de Catalunya l’assemblea anual de tots els membres col·legiats.

L’assemblea és el màxim òrgan de decisió del col·legi, en tant que és la representació de tots els col·legiats i de la seva voluntat.

El Consell de Govern va presentar el balanç econòmic de l’any 2009, així com una proposta de pressupostos per a l’any 2010, amb un tancament de pèrdues controlades d’aproximadament el 50% menys que l’any passat. Ambdós punts, així com la resta de temes de l’ordre del dia, es varen aprovar per unanimitat de tots els assistents.

Durant gran part de l’assemblea es va parlar de les diferents accions que es poden emprendre a nivell col·legial per tal d’obrir el camp de treball de tots els professionals de la geologia. Altres punts importants tractats van ser la modificació dels Estatuts de l’Icog i la necessitat d’eliminar el sistema de bonificació per rappels en l’import dels visats per a empreses i col·legiats.

Agraïm molt la presència i l’actitud constructiva de tots els presents a l’assemblea.

Ramon Perez i Mir
Secretari Junta de Govern

Consulta l’acta aprovada

Documents adjunts Assemblea General Colgeocat 2010:
Publicat el 15 de març del 2010