Assemblea General COLGEOCAT 2011

El divendres 18 de març es va celebrar l’Assemblea anual de la nostra delegació.

L’Assemblea és el màxim òrgan de decisió del col·legi, en tant que és la representació de tots els col·legiats i la seva voluntat.

El Consell de Govern va presentar el balanç econòmic del 2010, així com la proposta de pressupost per l’any 2011. Ambdós punts, així com la resta de temes de l’ordre del dia, es van aprovar per unanimitat dels col·legiats assistents.

Agraïm la presència i la participació de tots els assistents.

Ramon Pérez i Mir
Secretari en funcions
Consell de Govern

Consulta l’acta aprovada

Documents adjunts Assemblea General COLGEOCAT 2011:
Publicat el 29 de març del 2011