Assemblea General COLGEOCAT 2012

El divendres 2 de març es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de COLGEOCAT.

L’Assemblea és el màxim òrgan de decisió del col·legi, en tant que és la representació de tots els col·legiats i la seva voluntat.

El Consell de Govern va presentar el balanç econòmic del 2011, així com la proposta de pressupost per l’any 2012. Ambdós punts, així com la resta de temes de l’ordre del dia, es van aprovar per unanimitat dels col·legiats assistents.

Agraïm la presència i participació de tots els assistents.

Publicat el 5 de març del 2012