ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2021

Benvolguts col·legiats/des,

Us convoquem el dijous 11 de març per a l’Assemblea General Ordinària 2021.

Degut a la situació actual en la que encara ens trobem, l’Assemblea General Ordinària serà a través de l’aplicació GoToMeeting.

Podeu consultar l’ordre del dia a la CONVOCATÒRIA.

Tal i com inidica, es procedirà a la lectura aprovació de l’ACTA de l’Assemblea 2020.

Els precs i preguntes cal que s’hagin formulat per escrit i presentat a secretaria de la Delegació, com a mínim 6 dies abans de la celebració de l’Assemblea.

Els col·legiats que no puguin assisir, i així ho desitgin, poden delegar el seu vot en un altre col·legiat que sí que assiteixi, el qual haurà de presentar la butlleta de DELEGACIÓ DE VOT degudament emplenada i signada.

Els col·legiats que vulguin assitir hauran d’enviar un email a info@colgeocat.org o bé, trucant al telèfon 93 425 06 95 per tal sol·licitar l’assistència i, aixì, us farem arribar l’enllaç.

Us hi esperem!

Publicat el 9 de febrer del 2021