ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2015 DEL COLGEOCAT

Celebrada el passat divendres 6 de març.

El passat divendres 6 de març es va celebrar l’Assemblea anual del COLGEOCAT.   

L’Assemblea és el màxim òrgan de decisió del col·legi, en tant que és la representació de tots els col·legiats i la seva voluntat.

El Secretari del Consell de Govern del COLGEOCAT, en Roger Oriol Gibert, va obrir la reunió amb la lectura de lacta de lAssemblea del 2014.  Seguidament es va donar el torn de paraula al Vicepresident primer de lICOG, Sr. Manuel Regueiro, i es va continuar amb lexposició, per part del President del COLGEOCAT, Ramon Pérez, de les activitats desenvolupades durant el 2014. El tresorer, Lluís Fructuoso, va presentar el balanç econòmic del 2014 i la proposta de pressupost per l’any 2015, finalitzant amb la presentació de les activitats previstes per lany en curs.

Es va tancar la reunió amb un debat obert amb els assistents.   

Tots els punts de lordre del dia es van aprovar per unanimitat dels col·legiats assistents, amb dues modificacions al pressupost del 2015.  

Agraïm la presència i la participació de tots els assistents.

Podeu descarregar lacta aprovada de lAssemblea del 2014 AQUÍ.

I la memòria dactivitats del 2014 AQUÍ.

 

(Imatge: taula presidencial, COLGEOCAT)

Documents adjunts ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2015 DEL COLGEOCAT:
Publicat el 10 de març del 2015