Assemblea General Ordinària 2022

Benvolguts col·legiats/des,

Us convoquem el dissabte 12 de març de 2022 per l’ Assemblea General Ordinària 2022.

Aquest any retornem amb la idea de fer una assemblea amb un format un xic diferent a l’habitual i la compaginarem tot fent una sortida geològica pel Massís del Garraf. La convocatòria està oberta a acompanyants, que poden fer tot el recorregut amb nosaltres i acompanyar-nos al dinar.

Podeu consultar l’ordre del dia a la CONVOCATÒRIA adjunta.

Tal i com indica, es procedirà a la lectura i aprovació de l’ acta de l’ Assemblea 2021. Es pot llegir el seu contingut al PDF adjunt.

Es presentarà la Memòria d’Activitats de 2021, que podeu consultar al PDF adjunt.

Els precs i preguntes cal que s’hagin formulat per escrit i presentat a la secretaria de la Delegació, com a mínim 6 dies abans de la celebració de l’Assemblea.

Els col·legiats que no puguin assistir, i així ho desitgin, poden delegar el seu vot en un altre col·legiat que sí que assisteixi, el qual haurà de presentar la butlleta de DELEGACIÓ DE VOT degudament emplenada i signada.

Es prega confirmació d’ assistència a info@colgeocat.org o bé al telèfon 93 425 06 95. El dinar és opcional però cal avisar amb antelació.

Al FULLETÓ adjunt s’informa sobre la sortida, itinerari, horaris, restaurant es donarà a conèixer en la pròxima comunicació, etc.

Publicat el 11 de febrer del 2022