ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2024

Benvolguts col·legiats/des,

El dijous 7 de març tindrà lloc, a la seu del col·legi, l’Assemblea General Ordinària 2024 del COLGEOCAT, a les 18:00 h en primera convocatòria i a les 18:15 h en segona convocatòria.

Podeu consultar l’ordre del dia a la CONVOCATÒRIA.

Tal i com s’indica, es procedirà a la lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea 2023. Es pot llegir el seu contingut al PDF.

Us fem entrega de la memòria d’activitats del COLGEOCAT, corresponent a l’exercici 2023 en la qual em afegit el pressupost de 2024 per a la vostra aprovació en l’assemblea. Es pot llegir el seu  contingut MEMÒRIA 2023.

Els precs i preguntes cal que s’hagin formulat per escrit i presentat a la secretaria de la Delegació, com a mínim 6 dies abans de la celebració de l’Assemblea.

Els col·legiats que no puguin assistir, i així ho desitgin, poden delegar el seu vot en un altre col·legiat que sí que assisteixi, el qual haurà de presentar la butlleta de DELEGACIÓ DE VOT degudament emplenada i signada.

Es prega confirmació d’ assistència a info@colgeocat.org o bé al telèfon 93 425 06 95.

Documents adjunts ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2024:
Publicat el 19 de febrer del 2024