ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2020 PER GOTOMEETING

Benvolguts col·legiats/des,

Us convoquem el dimecres 22 d’abril per a l’Assemblea General Ordinària 2020.

Degut a la situació actual que no ens va permetre celebrar l’assemblea tal i com la teniem organitzada pel passat 14 de març s’ha decidit, per tal de no allargar-la més i veient la situació actual en la que ens trobem sense saber exactament quan acabarà, realitzar l’Assemblea General Ordinària per medis telemàtics a través de l’aplicació GoToMeeting.

Podeu consultar l’ordre del dia a la CONVOCATÒRIA.

Tal i com inidica, es procedirà a la lectura aprovació de l’ACTA de l’Assemblea 2019.

Els precs i preguntes cal que s’hagin formulat per escrit i presentat a secretaria de la Delegació, com a mínim 6 dies abans de la celebració de l’Assemblea.

Els col·legiats que no puguin assisir, i així ho desitgin, poden delegar el seu vot en un altre col·legiat que sí que assiteixi, el qual haurà de presentar la butlleta de DELEGACIÓ DE VOT degudament emplenada i signada.

Els col·legiats que vulguin assitir hauran d’enviar un email a info@colgeocat.org o bé, trucant al telèfon 93 425 06 95 per tal sol·licitar l’assistència i, aixì, us farem arribar l’enllaç.

En el següent enllaç podeu consultar la memòria d’activitats del COLGEOCAT, corresponent a l’exercici de 2019.

Us hi esperem!

Publicat el 9 de abril del 2020