AUDITORIES I SISTEMES DE GESTIÓ DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer.

La realització d’auditories energètiques en empreses, i la implantació de sistemes de gestió de l’energia (ISO 50001) és un camp en el qual els geòlegs hi podem participar activament amb una formació i adequació dels nostres coneixements.

La recent aprovació del Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, que transposa parcialment la Directiva d’Eficiència Energètica en Edificis 2012/27/UE, és un pas més en aquest sentit.   

Aquest Reial Decret estableix l’obligació per a les empreses grans (no  PIMES) de realitzar una auditoria energètica abans del 14 de novembre de  2016 i posteriorment, com a mínim, cada quatre anys.

El passat mes de maig, el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya va organitzar una jornada per donar a conèixer el contingut d’aquest nou Reial Decret, així com les obligacions i requisits que comporta.  

Us facilitem els enllaços a les ponències presentades:

Introducció al marc normatiu, a càrrec de Lorenzo Morales, Director de Sostenibilitat Energètica DEKRA.

Auditoria Energètica conforme a RD 56/2016. Procés i requeriments, a càrrec de Rodrigo Radovan, Director de Serveis Industrails, TÜV Rheinland.

Auditories energètiques. Proveedors serveis energètics, a càrrec de l’Institut Català de l’Energia.

 

(Font: EIC / Imatge: BOE)

Publicat el 13 de juny del 2016