Autoritzada la restauració morfològica del turó de Montcada

La fàbrica de ciment Lafarge rep el permís de Medi Ambient i utilitzarà terres naturals procedents de les obres del TAV i de Barcelona.

El Departament de Medi Ambient ha aprovat la restauració del turó de Montcada i Lafarge ha començat l’obra, l’objectiu de la qual és suavitzar els talussos allà on s’hi han extret terres fins deixar pendents d’uns 30 graus. L’actuació consisteix en reomplir la zona deixant bancades que permetin la circulació de vehicles i en replantar vegetació un cop cobert el forat.

Es calcula que s’abocaran entre 800.000 i 1 milions de metres cúbics de terres naturals que procedeixen de les obres del TAV, de la Sagrera i de la remodelació del Zoo de Barcelona. El termini d’execució d’aquesta actuació és de 3 anys, encara que la fase de repoblament vegetal en part s’iniciarà en el decurs d’aquests anys, doncs el sector més alt ja està restaurat i Medi Ambient ha atorgat l’autorització.

El Punt

Publicat el 13 de maig del 2010