BCN ROCKS

L’app per descobrir el món de la geologia als carrers de la ciutat.

BCN Rocks és una aplicació per a dispositius mòbils intel·ligents  que convida a descobrir la ciutat de Barcelona des duna nova  perspectiva científica i cultural.     

Està impulsada per  la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona i  lInstitut de Ciències de la Terra Jaume Almera (ICTJA-CSIC), amb la  col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia  (FECYT) – Ministeri dEconomia i Competitivitat (MINECO).     

    Aquesta aplicació, dirigida a joves estudiants i al públic en  general, convida a descobrir Barcelona des d’un punt de vista geològic. Com a proposta didàctica facilita la identificació del material geològic de les façanes i els paviments dalgunes de les construccions més  emblemàtiques de la ciutat, i incideix en el coneixement de la història  arquitectònica al llarg de les seves etapes històriques  principals, des de la Bàrcino romana fins a lactualitat.     

BCN Rocks emergeix com una plataforma de difusió de la importància i incidència de la geologia en el nostre entorn més proper, apostant per lús de lhàbitat urbà com a escola activa de coneixement sobre el món de la geologia.

Està disponible en català, castellà i anglès, i és accessible des de les plataformes GooglePlay i AppStore.           

Tots els detalls de la notícia AQUÍ i a MÉS INFORMACIÓ.

 

(Font/Imatge: Universitat de Barcelona)

 

Publicat el 13 de desembre del 2016