CADS – Presentació del Segon informe

El passat 28 de juny es va presentar el segon informe sobre canvi climàtic del grup dexperts en canvi climàtic de Catalunya.

Aquest segon informe està estructurat en 4 grans apartats:
– Bases científiques del canvi climàtic
– Impactes i vulnerabilitat del medi biofísic
– Anàlisi sectorial: gestió, mitigació i adaptació
– La recerca sobre el canvi climàtic a Catalunya

Consulta el resum de lacte en els documents addicionals.

Documents adjunts CADS – Presentació del Segon informe:
Publicat el 26 de juliol del 2010