CANDIDATURES DEFINITIVES ELECCIONS COLGEOCAT

Eleccions al Consell de Govern del COLGEOCAT.

Benvolguts/des col·legiats/des:  

Finalitzat el termini de presentació dal·legacions i examen a les llistes provisionals de candidats i electors, sense que shagi rebut cap al·legació a tal efecte, i en compliment del calendari electoral (Art. 102 del RRI), procedim a proclamar les candidatures definitives presentades per a les properes eleccions a celebrar el 7 de març del 2014. Igualment es proclama la llista delectors definitiva.  

CANDIDATURA A PRESIDENT: Ramon Pérez Mir  

CANDIDATURA A VICEPRESIDENT: Xavier Cuello Vivas  

CANDIDATURA A SECRETARI: Roger Oriol Gibert Elias

CANDIDATURA A TRESORER: Lluis Fructuoso Barea  

CANDIDATURES A VOCALS:  

Albert Martinez Rius  

Emilio Orejudo Ramírez  

Albert Ventayol Lázaro  

Vanessa Martínez Cobo    

Publicat el 3 de març del 2014