Carta Abierta por la Ciencia en España

La Carta Abierta por la Ciencia en España és un document consensuat per la Confederación de Sociedades Científicas de España, CCO (I+D+i), la Federación de Jóvenes Investigadores i la plataforma Investigación Digna.

La decisió de retallar la inversió en I+D+i, com una de les mesures per controlar el dèficit públic, tindria un efecte negatiu en els centres d’investigació.

Les societats científiques, així com els investigadors individuals, que ho considerin oportú, poden donar el seu suport i adherir-se a aquesta carta, que serà presentada al President del Govern Espanyol i als membres del Congrés i el Senat.

Tota la informació al següent CLIC.

(Font/Imatge: InvetigaciónDigna.es)

Documents adjunts Carta Abierta por la Ciencia en España:
Publicat el 23 de març del 2012