CELEBRADA L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL COLGEOCAT

Dijous 15 de març del 2018.

Dijous 15 de març es va celebrar l’Assemblea anual del COLGEOCAT.

L’Assemblea és el màxim òrgan de decisió del col·legi, en tant que és la representació de tots els col·legiats i la seva voluntat.  

El Secretari del Consell de Govern del COLGEOCAT, en Roger Oriol Gibert, va obrir la reunió cedint la paraula a Ester Boixereu, Vocal de la Junta de Govern de l’ICOG.

El Secretari va continuar amb la lectura de l’acta de l’Assemblea del 2017.

El President del COLGEOCAT, Ramon Pérez, va exposar les activitats desenvolupades durant el 2017.

El tresorer, Lluís Fructuoso, va presentar el balanç econòmic del 2017 i la proposta de pressupost per l’any 2018.

I es van finalitzar les intervencions amb la presentació de les activitats previstes per lany en curs a càrrec de Ramon Pérez.

A continuació es va respondre la pregunta formulada per un col·legiat, tancant la reunió amb un debat obert amb els assistents.

Tots els punts de lordre del dia es van aprovar pels col·legiats assistents.

Agraïm la presència i la participació de tots els assistents.

Podeu descarregar lacta aprovada de lAssemblea del 2017 AQUÍ.

I els temes desenvolupats al llarg de l’assemblea accedint al següent ENLLAÇ.

Prèviament a linici de lAssemblea, i en relació a les eleccions per la renovació de tots els càrrecs del Consell de Govern del COLGEOCAT, el President del Comitè Electoral, Albert Martínez, va confirmar que no shavien rebut al·legacions a les candidatures definitives i que siniciava així el procés de constitució del nou Consell de Govern del COLGEOCAT per la legislatura 2018-2022.  

En acabar lAssemblea es va agrair a lAlbert Martínez i lÒscar Jané, que no renoven el càrrec per la nova legislatura, la seva implicació com a vocals del Consell de Govern.  

Tot seguit es va donar la benvinguda a lElena Esplandiu i la Vinyet Solà, noves integrants de lequip de govern del COLGEOCAT.      

 

(Imatge: Consell de Govern del COLGEOCAT, comiat A.Martínez i Ò.Jané i benvinguda a E.Esplandiu i V.Solà)

Documents adjunts CELEBRADA L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL COLGEOCAT:
Publicat el 9 de abril del 2018