CELEBRADA L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL COLGEOCAT

Dijous 23 de febrer del 2017.

Ahir dijous 23 de febrer es va celebrar l’Assemblea anual del COLGEOCAT.

Per segon any, es va retransmetre per streaming, per aquells col·legiats que no van poder assistir presencialment. Es pot veure el contingut accedint al CANAL.

L’Assemblea és el màxim òrgan de decisió del col·legi, en tant que és la representació de tots els col·legiats i la seva voluntat.

El Secretari del Consell de Govern del COLGEOCAT, en Roger Oriol Gibert, va obrir cedint la paraula a Ester Boixereu, Vocal de la Junta de Govern de l’ICOG.

El Secretari va continuar amb la lectura de l’acta de l’Assemblea del 2016.

El President del COLGEOCAT, Ramon Pérez, va exposar les activitats desenvolupades durant el 2016.

El tresorer, Lluís Fructuoso, va presentar el balanç econòmic del 2016 i la proposta de pressupost per l’any 2017.

I es van finalitzar les intervencions amb la presentació de les activitats previstes per l’any en curs a càrrec de Ramon Pérez.

A continuació es va respondre la pregunta formulada per un col·legiat, tancant la reunió amb un debat obert amb els assistents.

Tots els punts de l’ordre del dia es van aprovar per unanimitat dels col·legiats assistents.

Agraïm la presència i la participació de tots els assistents, així com dels col·legiats que es van connectar al streaming.

Podeu descarregar l’acta aprovada de l’Assemblea del 2016 AQUÍ.

I els temes desenvolupats al llarg de l’assemblea accedint al següent ENLLAÇ.

(Imatge: COLGEOCAT. Taula presidencial (d’esquerra a dreta): Ester Boixereu, Ramon Pérez, Roger O. Gibert i Lluís Fructuoso)

Documents adjunts CELEBRADA L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL COLGEOCAT:
Publicat el 24 de febrer del 2017