CELEBRADA L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL COLGEOCAT

DIJOUS 14 DE MARÇ DEL 2019.

Dijous 14 de març s’ha celebrat l’Assemblea anual del COLGEOCAT.

L’Assemblea és el màxim òrgan de decisió del col·legi, en tant que és la representació de tots els col·legiats i la seva voluntat.

El Secretari del Consell de Govern del COLGEOCAT, en Roger O. Gibert, va obrir la reunió excusant l’assistència dels representants de la seu central de l’ICOG i procedint a la lectura de l’acta de l’Assemblea de 2018.

A continuació, el President del COLGEOCAT, Ramon Pérez, va exposar les activitats desenvolupades durant el 2018.

El Secretari, per delegació del tresorer, Lluís Fructuoso, qui va excusar la seva assistència, va presentar el balanç econòmic del 2018 i la proposta de pressupost per l’any 2019.

Es van finalitzar les intervencions amb la presentació de les activitats previstes per l’any en curs i obrint un debat per propostes entre els assistents.

Tots els punts de l’ordre del dia es van aprovar per unanimitat.

Agraïm la presència i la participació de tots els assistents.

Prèviament a l’inici de l’Assemblea, es va fer una presentació de la nova web del COLGEOCAT, que esperem fer pública properament.

Podeu consultar l’acta aprovada de l’Assemblea del 2018, els temes desenvolupats al llarg de l’assemblea i la presentació de la nova web a la documentació addicional.

(Imatge: COLGEOCAT)

Documents adjunts CELEBRADA L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL COLGEOCAT:
Publicat el 18 de març del 2019