CELEBRADA L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL COLGEOCAT

El passat dimecres 22 d’abril es va celebrar l’Assemblea General Ordinària del COLGEOCAT però aquest any amb un format diferent, per vía telemàtica mitjançant GoToMeeting.

L’Assemblea és el màxim òrgan de decisió del col·legi, en tant que és la representació de tots els col·legiats i la seva voluntat.

El Secretari del Consell de Govern del COLGEOCAT, en Roger O. Gibert, va obrir la reunió donant la benvinguda als asssistents, comenta el canvi del format de l’assemblea i va exposar la dinàmica de l’assemblea. Desprès, procedeix a la lectura de l’acta de l’Assemblea de 2019.

A continuació, el President del COLGEOCAT, Ramon Pérez, va esmentar els diferents canvis del Consell de Govern i, posteriorment, va exposar les activitats desenvolupades durant el 2019.

El nostre tresorer, Lluís Fructuoso, va presentar el balanç econòmic del 2019 i la proposta de pressupost per l’any 2020.

Es van finalitzar les intervencions amb la presentació de les activitats previstes per l’any en curs i obrint un debat per propostes entre els assistents.

Tots els punts de l’ordre del dia es van aprovar per unanimitat.

Agraïm la presència i la participació de tots els assistents.

Publicat el 30 de abril del 2020