CELEBRADA L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL COLGEOCAT

El passat dijous dia 11 de març es va celebrar l’assemblea ordinària de COLGEOCAT en format telemàtic mitjançant la plataforma GOTOMEETING.

L’Assemblea és el màxim òrgan de decisió del col·legi en tant que és la representació de tots els col·legiats i de la seva voluntat.

El secretari del Consell de Govern de COLGEOCAT, en Roger O. Gibert va obrir la reunió donant la benvinguda als assistents, comentant el format de l’assemblea i la seva funcionalitat. Els punts de l’ordre del dia tractats han sigut els següents:

  • Lectura de l’acta de l’Assemblea de l’any anterior 2.020.
  • Informe de les activitats desenvolupades pel col·legi durant l’any 2020, presentat pel President del COLGEOCAT, Ramon Perez.
  • El nostre tresorer, Luis Fructuoso va presentar a continuació el balanç econòmic del 2.020 i la proposta de pressupost per l’any 2.021.
  • Presentació de les activitats previstes per l’any en curs.
  • Resposta a les consultes adreçades a l’assemblea amb anterioritat.

Tots els punts de l’ordre del dia es van aprovar per unanimitat.

Agraïm la presencia i participació a tots els assistents.

Publicat el 15 de març del 2021