Cessió d’estudis geotècnics a l’ICGC

El passat mes de maig de 2022 es va signar un Conveni entre el Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, pel que es regula la cessió d’estudis geotècnics.

Aquest conveni té com a objectiu la cessió temporal a l’ICGC, sense transmissió de la propietat del Fons de documents visats en format paper de les anualitats que van des de 2001 a 2014 actualment custodiat pel COLGEOCAT.

El traspàs físic dels estudis geotècnics al local que l’ICGC té a Avinyó, es va dur a terme els dies 29 de juny i el 2 de juliol de 2022.

Publicat el 3 de agost del 2022