Ciencia en Acción 2011

Ciencia en Acción és una iniciativa que pretén aproximar la ciència i la tecnologia, d’una manera dinàmica, entenedora i entretinguda, al públic en general.

Dirigit a estudiants, professors, investigadors i divulgadors de totes les disciplines científiques, i promogut pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Ciencia Viva, la Real Sociedad Española de Física, la Sociedad Geológica de España i la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el principal objectiu d’aquest programa és apropar la ciència al públic i engrescar-lo a viure-la de més a prop.
 
A l’edició del 2011, en la categoria de Trabajos de Divulgación Científica s’ha atorgat el 1er Premi Ex Aequo al DVD Gea y el Ámbar, elaborat per Ana Rodrigo, Enrique Peñalver i Eduardo Barrón de l’IGME, i s’ha concedit una Mención de Honor de Trabajos de Divulgación Científica al llibre Proyecto Geosites: Aportación Española al Patrimonio Geológico Mundial, de Luis Carcavilla i Jaime Palacio, de l’IGME.

Podeu consultar l’acta final de la comissió de Ciencia en Acción de les modalitats de curts científics, materials didàctics de ciència i treballs de divulgació científica, al document addicional.

Font: Comisión del Patrimonio Geológico. SGE (Sociedad Geológica de España)

Documents adjunts Ciencia en Acción 2011:
Publicat el 11 de juliol del 2011