Científics de Sevilla creen un sistema per avaluar la qualitat dels sòls

Un grup d’investigadors de l’Institut de Recursos Naturals i Agrobiologia de Sevilla, pertanyent al Consell Superior d’Investigacions Científiques, han desenvolupat «MicroLEIS», un sistema que permet avaluar la qualitat dels sòls i proposar un ús sostenible a la mesura de cadascun d’ells.

L’element clau d’aquesta investigació és la «modelització» del sistema-sòl fins arribar a establir algorismes que expliquin el seu comportament, la capacitat d’ús i els riscos de degradació. Per utilitzar aquest instrument n’hi ha prou amb situar-se en un sòl concret del que es vol conèixer l’aptitud per determinats cultius i la seva collita esperada, la possibilitat de repoblació forestal, el risc d’erosió o contaminació, o la sostenibilitat d’ús en escenaris futurs. Després de comptar amb una sèrie de mesuraments de camp i laboratori -matèria orgànica, carbonats, profunditat útil, color, textura-, s’inclouen les dades en un sistema i el programa calcula una sèrie d’indicadors per proporcionar una previsió sobre el comportament del sòl avaluat. A més, «MicroLEIS» ofereix la possibilitat d’integrar els resultats en un sistema d’informació cartogràfica (SIG), generant mapes de cartografia automàtica.

ABC

Publicat el 16 de novembre del 2009